Informacja o plikach cookie
Akceptując wszystkie pliki cookie zapewniasz sobie najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika. Dowiedz się więcej o plikach cookie i jak z nich korzystać lub zmienić ustawienia plików cookie.
👋
Hej, lekki przedsiębiorca!
Rejestrować

Warunki losowania

Przeczytaj ważne warunki loterii.

Ostatnia aktualizacja: December 28, 2021

REGULAMIN WYŚCIGU

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizator: Truster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kod Y: 1772129-3

Adres: Annanaukio 1, 00101 Helsinki

2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONKURSU ORAZ UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU

Możesz wziąć udział w loterii, lubiąc i śledząc post loterii powiernika na kanałach mediów społecznościowych (data premiery 28.12.2021). Udział w loterii jest możliwy w okresie od 28 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście po losowaniu telefonicznie lub e-mailem.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mieszkające w Finlandii, z wyłączeniem pracowników Organizatora, którzy uczestniczyli w planowaniu, przygotowaniu lub realizacji konkursu, oraz członków ich rodzin. Jeżeli uczestnik loterii ma powody podejrzewać oszustwo lub udział sprzeczny z niniejszym regulaminem, organizator ma prawo odmówić udziału.

3. WYBÓR I CZAS ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich, którzy śledzili kanały mediów społecznościowych z publikacji loterii. Losowanie jest wykonywane przez delegata do Organizatora. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 2 stycznia 2022 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej osobiście telefonicznie lub e-mailem. Jeśli uczestnik podał nieprawidłowe lub niekompletne dane kontaktowe lub powiadomienie o nagrodzie lub nagroda nie może zostać dostarczona zwycięzcy przez trzy (3) dni lub z przyczyn innych niż wynikające z Organizatora, organizator nie jest zobowiązany do dostarczenia nagrody swojemu zwycięzcy, ale może zostać ponownie wycofany.

4 NAGRODA

Nagrodą w losowaniu jest pięć (5) sztuk Truster 49 €/miesiąc pakietów usług na rok 2022. Uczestnicy loterii mogą wygrać jeden (1) komputer na osobę.

5. ZASADY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz decyzji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jeśli takie zmiany będą musiały zostać wprowadzone, te strony konkursowe zostaną ogłoszone.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i loterii oraz przyznania nagrody. Dane uczestników nie będą ujawniane osobom trzecim i nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego bez zgody uczestnika.

7. PUBLIKACJA NAZWISK ZWYCIĘZCÓW

Po opublikowaniu zwycięzców loterii mogą zostać opublikowane informacje o imieniu i miejscowości zgłoszonej przez uczestnika.

8. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA KONKURSU

Organizator jest odpowiedzialny za wszelkie podatki loteryjne związane z nagrodami. Uczestnicy zwalniają Organizatora i innych partnerów z wszelkich szkód wyrządzonych lub rzekomo spowodowanych udziałem w konkursie. Odpowiedzialność organizatora wobec uczestników nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartości lub wysokości nagród wymienionych w niniejszym Regulaminie.

Organizator nie może być utrudniany z powodu problemów lub przeszkód w udziale w konkursie lub otrzymaniu nagrody z przyczyn informatycznych. Obowiązkiem zwycięzcy jest poniesienie wszelkich innych kosztów związanych z otrzymaniem lub realizacją nagrody.

9. PRAWA DO MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH W RAMACH KONKURENCJI

Prawa do materiałów związanych z promocją i loterią należą do organizatora loterii. Uczestnik gwarantuje, że stworzył jakikolwiek materiał, który zgłosił do konkursu i ponosi odpowiedzialność za to, że on lub jego wykorzystanie nie narusza ani w inny sposób nie narusza prawa, dobrych praktyk, praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

10. INNE WARUNKI

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz decyzji podejmowanych przez Organizatora na jego podstawie, a także na przestrzeganie warunków wszelkich usług, które mogą być związane z Konkursem niezależnie od Organizatora, takich jak Facebook, Twitter, YouTube czy Instagram. Żadne konkursy organizowane przez Organizatora na Facebooku lub Instagramie nie są organizowane, wspierane ani sponsorowane przez Facebook lub Instagram.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia w konkursie, jego regulaminie, nagrodach, czasie lub innych czynnikach wpływających na realizację konkursu.

Oblicz płace lekkiego przedsiębiorcy za pomocą kalkulatora płac

Wypłacimy Ci wynagrodzenie po otrzymaniu płatności od klienta lub w wybranym przez Państwa dniu wypłaty. Możesz również wybrać Instant Pay, w którym to przypadku otrzymasz wynagrodzenie na swoje konto tego samego dnia, nie czekając na termin płatności faktury. Wynagrodzenie można również pozostawić do późniejszego podwyżssy. Truster W abonacie 49 € / miesiąc nie płacisz oddzielnej opłaty za usługę za kwotę rozliczeniową. Nasz lekki rachunek płac przedsiębiorcy powie Ci o Twoim wynagrodzeniu Truster Light usługa.

Kwota do faktury

2 750 €

Stawka podatku

32 %

Szybciej wpłacaj na konto

Kwota do wpłaty na konto

1 987,50 €

Opłata za usługę, która ma zostać odjęta od kwoty rozliczeniowej, zależy od planu. Truster Light pakiet to jest 3,99%. Na wysokość wpływa składka na ubezpieczenie wypadkowe i dodatki na podróż. Dodatek do natychmiastowej wypłaty wynosi +5%. Truster i Truster W pakietach pro nie ma opłaty serwisowej ani oddzielnej składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Liczniki płac Truster Light zgodnie z pakietem. Sprawdź również nasze inne liczniki.

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Oops! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.