👋
Hej, lekki przedsiębiorca!
Rejestrować
Informacja o plikach cookie
Akceptując wszystkie pliki cookie zapewniasz sobie najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika. Dowiedz się więcej o plikach cookie i jak z nich korzystać lub zmienić ustawienia plików cookie.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Zmień swoje preferencje prywatności →

Ostatnia aktualizacja: Listopad 05, 2020

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborze dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej.
 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Spółkę pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, o nazwie Truster Działa
 • Firma (zwana w niniejszej Umowie "Spółką", "My", "Nas" lub "Nasz") odnosi się do Truster Oy, Annanaukio 1, 00101 Helsinki.
 • Dla celów RODO Administratorem Danych jest Spółka.
 • Domeny odnoszą się do: truster .fi, truster .works, App. truster .works i truster .shop.
 • Referencje kraju: Finlandia
 • Administrator danych,dla celów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Do celów RODO Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
 • Usługa odnosi się do Aplikacji.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia Świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu wykorzystania Usługi. Dla celów RODO Usługodawcy są uważani za Podmioty Przetwarzające Dane.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane o użytkowaniu odniesienia do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z takich usług, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z takich usług, stosownie do przypadku.
 • Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako Użytkownik, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer
 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto
 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer konta bankowego
 • Podatek od wynagrodzeń
 • Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Zewnętrznych Usług Mediów Społecznościowych:

 • Wyszukiwarka Google
 • Na Facebooku
 • Świergot

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Twojej Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia dodatkowych informacji Spółce za pośrednictwem konta Twojego Zewnętrznego Serwisu Mediów Społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce zgody na ich wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie na kontynencie zgodnym z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje zbierane podczas korzystania z Aplikacji

Podczas korzystania z Naszej Aplikacji, w celu zapewnienia funkcji Naszej Aplikacji, możemy gromadzić, za Twoją uprzednią zgodą:

 • Informacje dotyczące Twojej lokalizacji
 • Zdjęcia i inne informacje z aparatu i biblioteki zdjęć urządzenia

Używamy tych informacji do dostarczania funkcji naszej Usługi, ulepszania i dostosowywania naszej Usługi. Informacje mogą być przesyłane na serwery Spółki i/lub serwer Usługodawcy lub mogą być po prostu przechowywane na Twoim urządzeniu.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w dowolnym momencie za pomocą ustawień Urządzenia.

Wykorzystanie twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę,w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane osobowe, które podajesz, mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych form równoważnych komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjami, produktami lub zakontraktowaną usługą, w tym aktualizacje zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuowania działalności, czy w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym przechowywane przez nas Dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przekazywanych aktywów.
 • Do innych celów:Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ulepszanie naszych Usług, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, w celu skontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem Zewnętrznego Serwisu Mediów Społecznościowych, Twoje kontakty w Zewnętrznym Serwisie Mediów Społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą:Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych różnią się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Ścigania

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych krytyków w związku z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania ich do żadnych innych celów.

Analytics

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics
 • Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
 • Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam na urządzeniu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w ich Polityce prywatności.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetowąGoogle Privacy & Terms .
 • Baza ogniowa
 • Firebase to usługa analityczna świadczona przez Google Inc.
 • Użytkownik może zrezygnować z niektórych funkcji Firebase w ustawieniach urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam na urządzeniu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w Polityce prywatności.
 • Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami Google dotyczącymi ochrony danych.
 • Więcej informacji na temat tego, jakiego rodzaju informacje zbiera Firebase, znajdziesz na stronie Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów.

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

RODO Prywatność

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub więcej określonych celach.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy zlecenie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się szanować poufność Twoich Danych Osobowych i zagwarantować, że możesz skorzystać ze swoich praw.

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli jesteś w UE, czw:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Temat Ciebie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Zażądaj korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niekompletnych informacji, które posiadamy o Tobie.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych Osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych rodo

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, dołożymy starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli jesteś w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (California's Shine the Light prawo)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (California's Shine the Light prawo), mieszkańcy Kalifornii z nawiązanymi relacjami biznesowymi z nami mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania swoich Danych Osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji w ramach California Shine the Light a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nim, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (Kalifornijski Kodeks Biznesu i Zawodów, sekcja 22581)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów zezwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że Twoje żądanie nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik jest posłuszny okresowemu przeglądaniu niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z momencem ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami.


Oblicz płace lekkiego przedsiębiorcy za pomocą kalkulatora płac

Wypłacimy Ci wynagrodzenie po otrzymaniu płatności od klienta lub w wybranym przez Państwa dniu wypłaty. Możesz również wybrać Instant Pay, w którym to przypadku otrzymasz wynagrodzenie na swoje konto tego samego dnia, nie czekając na termin płatności faktury. Wynagrodzenie można również pozostawić do późniejszego podwyżssy. Truster W abonacie 49 € / miesiąc nie płacisz oddzielnej opłaty za usługę za kwotę rozliczeniową. Nasz lekki rachunek płac przedsiębiorcy powie Ci o Twoim wynagrodzeniu Truster Light usługa.

Kwota do faktury

2 750 €

Stawka podatku

32 %

Szybciej wpłacaj na konto

Kwota do wpłaty na konto

1 987,50 €

Opłata za usługę, która ma zostać odjęta od kwoty rozliczeniowej, zależy od planu. Truster Light pakiet to jest 3,99%. Na wysokość wpływa składka na ubezpieczenie wypadkowe i dodatki na podróż. Dodatek do natychmiastowej wypłaty wynosi +5%. Truster i Truster W pakietach pro nie ma opłaty serwisowej ani oddzielnej składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Liczniki płac Truster Light zgodnie z pakietem. Sprawdź również nasze inne liczniki.

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Oops! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.